Česká národní banka řídí finanční trh v naší zemi

Česká národní banka je mnohým z nás známá pod zkratkou ČNB. Jde o právnickou osobu veřejného práva. Ve své podstatě je to orgán, který kompletně dohlíží na finanční trh v České republice. Sídlo ČNB je v Praze. K jejímu založení došlo v roce 1993 a jejím předchůdcem byla Státní banka československá.

Tehdejší podoby této organizace zněly ještě jinak. Směrem do historie do byla Národní banka pro Čechy a Moravu, Národní banka Československá a Bankovní úřad při ministerstvu financí v letech 1919 až 1926.

Co všechno dělá Česká národní banka?

ČNB drží maximální dohled nad finančním trhem v Česku. Tam patří nejenom banky, ale také ostatní segmenty, jako je penzijní připojištění, úvěrový trh, pojišťovnictví, družstevní záložny a jiné. ČNB mimo jiné zajišťuje stabilitu cenového indexu. Ano, měnová politika je její další odnoží.

Právě tento orgán stojí za stanovováním pravidel pro platební styk, ať už jde o banky nebo nebankovní společnosti. Kromě toho se zaobírá devizovou činností. Spravuje devizové rezervy a provádí devizové regulace. Zjednodušeně řečeno, snaží se v České republice zajistit plynulý peněžní oběh, včetně toho hospodářského. Česká národní banka spravuje peníze, a to i fyzicky. Vyměňuje poškozené bankovky a je klíčovým subjektem při umělecké a technické přípravě našeho tuzemského platidla, jímž je česká koruna.

ČNB na vše dohlíží také z pohledu příslušného práva. Ve své podstatě jde o jeden z nejmocnějších finančních orgánů České republiky.

ČNB řídí účty veřejných institucí

Česká národní banka je také poskytovatelem bankovních služeb, a to v případě veřejného sektoru. Spravuje bankovní účty jednotlivým organizacím a složkám státu, příspěvkovým organizacím, veřejným výzkumným organizacím, vysokým školám nebo státním fondům. Právě díky tomu je naprosto zřejmé, že ČNB je politicky nestranná.

Jen pro zajímavost můžeme ještě uvést, že je to právě Česká národní banka, která provozuje mezinárodní platební systém označovaný jako CETRIS. Význam zkratky je Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System.

Publikováno: 27. 06. 2020

Kategorie: finance

Autor: arnostlustig

Tagy: banka | Česká národní banka | ČNB