Hospodářské krize, které poznamenaly svět

Lidstvo nebylo v posledním staletí sužováno jen řadou válečných konfliktů nebo přírodními katastrofami. Postihly nás také hospodářské krize a hroucení finančních trhů. A právě ty nejděsivější a nejznámější scénáře si v tomto článku připomeneme.

Velké hospodářské krize

Jedna z těch největších hospodářských krizí proběhla v letech 1929 až 1932. Krach na newyorské burze byl spouštěčem něčeho, čemu se později začalo říkat Černé úterý. Akcie začaly prudce klesat, továrny jedna za druhou krachovaly. V USA se rapidně zvýšila nezaměstnanost. Během těchto let to bylo až o 678 %.

Nedlouho poté přišla další krize na Wall Street označovaná jako Velká deprese, která probíhala v letech 1937 až 1938.

Pády měn a růst ceny ropy

Z těch větších ekonomických krizí lze určitě jmenovat pády měn v letech 1973 až 1974, kdy se do problémů dostaly opět Spojené státy americké. O dva roky později přišla ropná krize. Tehdy došlo k rapidnímu zdražování ropy a ostatních cen. A to až do roku 1980, kdy se USA opět odráželo ode dna.

Hospodářské krize v Evropě - Řecko

Velké hospodářské krize ovšem nepostihly pouze Ameriku, ale také jiné země. V Evropě je známá řecká dluhová krize, jejíž prvopočátky se odhadují na rok 1994. Neustálé zadlužování země vyvrcholilo v letech 2009 až 2018, kdy bylo Řecko v dlouhodobé platební neschopnosti. Právě v roce 2018 přišel záchranný program od Evropské unie.

Hypotéční krize v USA

Ve Spojených státech amerických v posledních letech proběhla ještě jedna ekonomická krize z trochu jiného soudku. Byl to realitní trh, který praskl, jako bublina. V roce 2007 došlo ke snížení úrokových sazeb a zvýšilo se množství prodaných nemovitostí. Výsledkem byla hypotéční krize. Ta víceméně ovlivnila i ostatní části světa. Narušeny byly světové finanční trhy, což o rok později vyústilo ve světovou finanční krizi. Pravdou je, že ze všech podobných krizí se svět či dotčené země dokázaly postavit opět na nohy. O mnohých z nich najdete dokumenty na YouTube.com.