V Africe se otevírají nové možnosti investic.

Existuje jasný příklad přímých zahraničních investic (FDI) v Africe. Čína vede kontinent z centra jednoho pásu a jedné silnice. Například Brazílie staví největší viadukt v Akkře v Ghaně. Německo současně zahájilo Marshallovy plány pro Afriku v roce 2018. Možnosti investovat v Africe jsou větší než kdy jindy.

Afrika se stala domovem nejrychleji rostoucí ekonomiky světa, protože vlády na celém kontinentu liberalizovaly a diverzifikovaly hospodářství. Možnost investovat do tohoto kontinentu je proto větší než kdy jindy. Podle Světového ekonomického fóra je podle tohoto jevu světové finance nejrychleji rostoucím pěti ekonomikami v Africe.

Etiopie (míra růstu HDP 8,5%) Úsilí o modernizaci etiopské ekonomiky Privatizace státních podniků prodaných zahraničním investorům v Číně vedla v letech 2016/17 ke zvýšení přímých zahraničních investic o 27,6%. Masivní veřejné investice do rozvoje infrastruktury a podpory udržitelných řešení Doufám, že budu soupeřem v čínském a indickém výrobním sektoru s nízkými náklady na pracovní sílu. Země se stále snaží zlepšovat obchodní vztahy a propagovat etiopské zboží. Ekonomická modernizace však není jen plynulým přechodem. Jak se země vzdálila od své závislosti na zemědělství, vyvstala veřejná úzkost a znepokojení nad situací vlády v oblasti lidských práv.

Pobřeží slonoviny (tempo růstu HDP 7,4%) Pobřeží slonoviny bylo jednou ze zemí, které v roce 1994 využily 50% devalvace afrického franku. To nám umožnilo zvýšit naši exportní konkurenceschopnost a kontrolovat zvyšování úrokových sazeb. Má také skvělou infrastrukturu k přilákání zahraničních investorů. Od roku 2016 do roku 2016 jsme od vlády dostali další podporu k urychlení projektu s názvem Národní rozvojový plán (NDP), jehož cílem je podpora investic. Mezivládní panel pro změnu klimatu v roce 2018 však zveřejňuje zprávu zdůrazňující dopady změny klimatu na země, jako je slonovina. Země má 7,5 milionu obyvatel a pobřeží tvoří 80% HDP. Podle zprávy bude dopad klimatu na stávající trasu „vést ke ztrátě pobřežních zdrojů“.

Publikováno: 23. 04. 2020

Kategorie: Finance

Autor: info@mbusiness.cz