Rodinný rozpočet – Jak ho vytvořit a hlídat?

Rodinný rozpočet je finančním tématem, které není radno podceňovat. Někdo si možná řekne, že jde o něco, co nemá žádnou váhu ani důležitost. Opak je však pravdou. Sestavení rodinného rozpočtu sice může představovat nezáživnou činnost, na druhou stranu má své pozitivní výsledky. Když si nalajnujete ty správné hodnoty z hlediska nakládání s finančními prostředky, ve výsledku ušetříte více peněz než bez rodinného rozpočtu. A co všechno k tomu budete potřebovat?

 • Tužku
 • Papír
 • Excelovou tabulku
 • Kalkulačku

Stanovení cíle je alfou a omegou

Rodinný rozpočet budete s největší pravděpodobností tvořit kvůli tomu, že nevycházíte se svými financemi. Nejste schopni ušetřit na některé věci, popřípadě si chcete udělat peněžní rezervu. V tomto ohledu je přehledný rozpočet velkým pomocníkem. Na úvod si tak stanovte základní cíle.

PotřebaStanovený cíl
Ušetření penězKaždý měsíc např. 3 000 Kč
Splacení dluhůDo roka úhrada všech dluhů
Neutrácet za zbytečnostiHlídání pravidelných výdajů
Přehled v penězíchVedení podrobné evidence
Na počátku všeho si musíte stanovit cíle rodinného rozpočtu.

Na počátku všeho si možná ani nebudete dávat žádné cíle. Ty vyplynou z fungování rodinného rozpočtu dle stanovených pravidel. Najednou zjistíte, že jste schopni ušetřit více peněz, které následně investujete do bydlení, vlastních koníčků a ostatních věcí.

Rodinný rozpočet není pro každého

V rámci objektivity tohoto článku je třeba dodat, že rodinný rozpočet nemusí být pro každého. Ne všichni jsou schopni si s maximální pečlivostí evidovat své příjmy a výdaje, něco porovnávat, upravovat a obecně kontrolovat.

Pokud nemáte čas ani chuť tvořit vlastní rozpočet, můžete si z internetu stáhnout některé vzory tabulek a připravených rozpočtů.

Oliver P., finanční poradce.

I když nepatříte k vyznavačům osobní evidence peněz, dejte rodinnému rozpočtu šanci. Jeho sestavení Vám nezabere příliš času a Vy možná zjistíte, že jeho výsledky budou přínosem. V rámci takového rozpočtu buďte navíc realisté a nedávejte si nesmyslné cíle.

Kalkulačka se hodí při zpracování rodinného výpočtu.

Rodinný rozpočet – příjmy a výdaje

Pomyslným odrazovým můstkem při sestavování rozpočtu je zjištění celkových příjmů a výdajů. Od nich se totiž všechno odvíjí. Sepište si opravdu všechny výdaje, aby výsledky byly vypovídající. To znamená nejenom měsíční útraty za veškeré věci, ale také jednorázové roční výdaje. A jaké kategorie výdajů to mohou být?

KategoriePodrobnosti
PotravinyJídlo a pití
DomácnostEnergie
Pravidelné výdajeÚvěry a investice
ZábavaKino, večeře apod.
Kategorie týkající se výdajů rodinného rozpočtu.

Díky seznamu výdajů poměrně snadno a rychle zjistíte, jaké z nich jsou nezbytné pro chod domácnosti a na kterých by šlo případně ušetřit. Rodinný rozpočet Vám toho totiž prozradí daleko více, než si myslíte.

Po výdajích je čas na příjmy

Stejným způsobem, jako jste si sepsali všechny výdaje ve své domácnosti, proveďte to také u příjmů. Až to uděláte, rodinný rozpočet Vám v podstatě obratem prozradí, jak na tom jste, kolik peněz můžete ušetřit a kde. Do kategorie příjmů zahrňte opravdu všechno.

 • Plat od zaměstnavatele
 • Příjmy z podnikatelské činnosti
 • Výnosy z pronájmů
 • Občasné přivýdělky

Rodinný rozpočet musí zahrnovat pravidelné i nepravidelné příjmy. Pokud chcete být hodně důslední, můžete si do takového rozpočtu zapsat i dary od svých blízkých. Čím důslednější v tomto ohledu budete, tím přesnější bude rozpočet a jeho výsledky.

Rodinný rozpočet porovnává příjmy a výdaje

Každý asi správně tuší, k čemu je vlastně sepisování příjmů a výdajů. Oba tyto souhrny pak jednoduše porovnáte. Výstupem Vám bude bilance příjmů a výdajů. Tento relativně jednoduchý krok prozradí, jak aktuálně hospodaříte s penězi.

Rodinný rozpočet Vám umožní pochopit nakládání s financemi a navede Vás tím správným směrem. Vypočítaná bilance se stane odrazovým můstkem pro nastavení nových pravidel s nakládáním financí v domácnosti.

Jan. P., finanční poradce.

S pomocí rodinného rozpočtu dokážete odstranit nepodstatné výdaje a doposud ztrátový rozpočet budete schopni obrátit v ten ziskový. Chce to jen vsadit na důslednost a dodržování nastolených pravidel.

Když bude rodinný rozpočet efektivní, můžete šetřit peníze do prasátka.

Rodinný rozpočet v praxi

Pojďme se nyní zaměřit na to, jak s rodinným rozpočtem zacházet v reálném životě. V tomto směru se Vám nabízí hned několik metod, jak se dopracovat ke kýženému výsledku. Jedná se především o odlišné metody výpočtu.

 • Výsledovka
 • Nulový rozpočet
 • Obálková metoda

Výsledovka je velice podobná hospodaření větších firem. V delších časových intervalech kontrolujete, zda úspěšně rozmnožujete své úspory. Ostatně, k tomu výsledovka také cílí. Tento rodinný rozpočet Vám umožní hlídat si výdaje a příjmy s jednoznačným cílem. Domoci se nastaveného výsledku. Je to například ušetření peněz před důchodem, na nové auto či cokoliv jiného.

Nulový rozpočet představuje krátkodobou záležitost

Nulový rozpočet má trochu odlišný cíl nežli výsledovka. S pomocí něho se budete snažit vyčlenit nezbytné příjmy pro pokrytí výdajů. Takový rozpočet se víceméně každý měsíc upravuje a přizpůsobuje aktuálním potřebám. V rámci tohoto rozpočtu byste měli vyjít tak akorát. Při rozpočtu 30 000 Kč měsíčně to může vypadat nějak následovně.

PoložkaNáklady
Bydlení15 000 Kč
Jídlo5 000 Kč
Doprava3 000 Kč
Zábava, oblečení apod.6 000 Kč
Spoření1 000 Kč
Rozpis položek nulového rozpočtu v rámci limitu 30 000 Kč.

Nulový rodinný rozpočet Vám umožní mít finance pod drobnohledem. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že je nutné evidovat opravdu každou položku. A to je pro mnohé lidi dlouhodobě neudržitelný model.

Rodinný rozpočet v podobě obálkové metody

Jestliže patříte ke generaci lidí, kteří zrovna nedávají přednost moderním technologiím, pak pro Vás bude obálková metoda ideální volbou. Nadepíšete si obálky s příslušnými výdaji a každý měsíc do nich vložíte peníze. Na první pohled tak budete vidět, kolik peněz Vám na danou položku zbývá.

V rámci obálkové metody využívejte pravidlo 50 – 30 – 20, které praví, 50 % příjmu na nezbytnosti, 30 % příjmu na méně potřebné věci a 20 % na dluhy, finanční rezervu apod.

Martina K., finanční poradkyně.

V případě obálkové metody pracujete s fyzickými penězi, což může být pro mnohé přehlednější. Do jisté míry jde o lepší způsob plánování výdajů. Na druhou stranu hrozí, že obálky můžete ztratit. To se Vám s penězi uloženými na bankovním účtu nestane.

S rodinným rozpočtem máte šanci ušetřit nemalé množství finančních prostředků.

Rodinný rozpočet v otázkách a odpovědích

Jak můžete správně tušit, k tvorbě rodinného rozpočtu lze přistupovat všelijak. Hodně záleží na tom, jaký má být jeho výsledek a jak moc času chcete takové evidenci věnovat. Obecně však platí, že rodinný rozpočet má být Vaším pomocníkem, tzn. nemusíte v rámci něho počítat každou korunu a přidělávat si spoustu práce a starostí.

Co dalšího byste měli vědět?

Sestavení rodinného rozpočtu je pochopitelně pojí s řadou jiných přínosných informací. Jestliže si chcete ulehčit práci, naučit se šetřit a dobře hospodařit a vědět trochu více, začtěte se do následujících otázek a odpovědí.

Jaké nástroje využívat pro evidenci rodinného rozpočtu?

Vsadit můžete na klasický papír a tužku, což je asi ta nejpracnější a nesložitější metoda. Mnohem lepší je vyplňování údajů do připravené excelové tabulky. Nejlepším řešením jsou pak mobilní aplikace.

Jak fungují aplikace pro rodinný rozpočet?

Povětšinou do mobilní aplikace zadáváte aktuální příjmy a výdaje. Váš rozpočet pak hlídá aplikace dle definovaných pravidel. Mnohé aplikace dokonce umí přejímat pohyb z bankovního účtu.

Jak lze využívat moderní technologie v rámci plnění rozpočtu?

Vsaďte na bezhotovostní platby. Bankovní účty umožňují nastavení trvalých příkazů, ale také škatulkování provedených plateb.

Jak má vypadat správný rodinný rozpočet?

Je to takový rozpočet, který je spojen s realitou. Rozhodně si v rámci něho nedávejte žádné nereálné cíle. Aplikování rozpočtu se musí pojit především se zábavou.

Jak často kontrolovat aplikovaný rozpočet?

To záleží na tom, jaký typ rodinného rozpočtu budete preferovat. U některého je vhodné výsledky kontrolovat jednou za měsíc, u jiného jednou za rok. Záleží i na stanovení požadovaných cílů.

Rodinný rozpočet jako efektivní pomocník

Je nepochybné, že vedení rodinného rozpočtu má určitě něco do sebe. Tato metoda Vás naučí hospodařit s penězi a odhalí Vaše slabé finanční stránky. Možná byste se divili, kde všude máte peněžní rezervy v rámci každodenního utrácení.