fiduciární

Fiduciární

Co je to fiduciární a jak ovlivňuje vaše finance?

Fiduciární v kostce Fiduciární vlastnictví je právní vztah, kde jedna strana (fiduciář) spravuje majetek ve prospěch jiné strany (beneficienta). Fiduciář má povinnost jednat v nejlepším zájmu beneficienta a majetek nepatří do jeho osobního vlastnictví. Tento institut se používá v různých oblastech, jako je svěřenecké...