HAL 9000

Roboti v mnohých ohledech nahrazují člověka

Roboti začaly dobývat náš svět nejprve v podání sci-fi filmů a postupem času se staly součástí našich životů. A to proto, že vývoj a moderní technologie jdou v této oblasti nezadržitelně a rychle dopředu. Robot je strojem či zařízením, které má vykonávat určitou práci a činnost na základě definovaných...