GPS navigační systémy a jejich parametry

Globální družicový polohový systém známý pod zkratkou GNSS je ve své podstatě služba umožňující určení přesné polohy. Setkat se můžete se třemi nejznámějšími. Vše začíná americkým systémem GPS neboli Global Positioning System. Dále je to ruský GLONASS a v neposlední řadě také evropský Galileo. Pojďme si o jednotlivých systémem povědět něco více.

Navstar GPS

Mezi běžnými uživateli je nejznámější systém GPS řízený armádou Spojených států amerických. K vypouštění družic do vesmíru došlo už v sedmdesátých letech. Plná funkčnost systému je od roku 1994. Celkem jde o 32 družic nacházejících se ve výšce asi 20 200 kilometrů. Pro stanovení polohy je zapotřebí spojení s minimálně šesti družicemi. GPS se pyšní předností na 15 metrů, v případě potřeby to však mohou být centimetry. USA mimochodem stojí i za projektem SpaceX.

Navigační systém GLONASS

Zhruba od roku 1982 byly vypouštěny družice ruského systému GLONASS. Je to celkem 24 družic, které fungují pro civilní použití v omezeném režimu, a to s přesností zhruba na 50 metrů. Družice tohoto GPS systému se nachází ve výšce 19 100 kilometrů na třech kruhových dráhách. Celková doba oběhu je kolem 11 hodin a 15 minut, což je o něco méně než u amerického Navstar GPS.

Galileo – GPS projekt EU

Nejnovějším z těchto tří navigačních systémů je projekt s názvem Galileo. Za tímto systémem stojí Evropská unie. S vypouštěním družic se začalo v roce 2006 a plná funkčnost byla oznámena v roce 2020. Administrativní centrum tohoto GPS systému se nachází v Praze. Celkem 30 družic je ve výšce 23 500 kilometrů. Základní přesnost tohoto systému je kolem 4 metrů. V rámci placené služby je to ještě méně. Životnost použitých družic je uváděna v délce trvání 15 let.

GPS systém Galileo nabízí řadu přidružených služeb, jakými jsou Open Service, Commercial Service, Safety of Life Service, Search and Rescue a v neposlední řadě Public Regulated Service. Každá z těchto služeb má jinou charakteristiku a je využívána odlišnými subjekty.

Publikováno: 15. 06. 2020

Kategorie: technologie

Autor: arnostlustig

Tagy: Galileo | GLONASS | GPS | Navstar GPS