Česká národní banka

Česká národní banka řídí finanční trh v naší zemi

Česká národní banka je mnohým z nás známá pod zkratkou ČNB. Jde o právnickou osobu veřejného práva. Ve své podstatě je to orgán, který kompletně dohlíží na finanční trh v České republice. Sídlo ČNB je v Praze. K jejímu založení došlo v roce 1993 a jejím předchůdcem byla Státní banka...